Arhiva za kalendar

Kalendar Maja i Transformacija Svesti

Posted in 1 with tags , , on 23. januara 2010. by Galaktički Leptir

Molim Vas da downloadujete knjigu (hrvatski prevod) kliknuvši na link :

http://www.megaupload.com/?d=ZJ2VYUZX

Iskreno,

Vaš Galaktički Leptir

Advertisements

Istorijat Podela Na Hemisfere (drugi deo)

Posted in 1 with tags , , on 15. decembra 2009. by Galaktički Leptir

Kretanje koje je, sa tradicionalno istorijskog gledišta, još teže razumeti jeste ono koje je svoju dominaciju započelo u vreme sledeće promene baktuna, a to je Najezda Mongola. Na početku baktuna 11, Mongoli – koji su dotada bili mali narod koji je čuvao ovce u pustinji Gobi – stigli su istočnu Evropu nakon što su pokorili čitavu Kinu i deo Azije koji im je stajao na putu. Nisu se zaustavljali u svojim osvajanjima sve dok nisu stigli do meridijana koji planetu deli na pola. Mada bi razlog zbog kojeg su zastali mogao ličiti na slučajnost (veliki mongolski Kan je preminuo a jedan od njegovih naslednika koji je rukovodio invazijom želeo je da se vrati u Karakorum kako bi  ispunio pokojnikovu poslednju želju), čini se da je ova „slučajnost“ nekako bila deo većeg plana koji se manifestovao u okviru kosmologije četiriju pravaca.

Invazija Mongola

Bilo kako bilo, jedanaesti baktun otpočeo je silovitim kretanjima od istoka ka središnjem meridijanu, a trebalo bi istaći i to da je ovo premeštanje sa istoka pogađalo Evropu upravo na smenama baktuna. Tako da je iste godine kad je započinjao deveti baktun Atila postao vladarem Huna, a 1233-e godine je, na početku baktuna 11, mongolska najezda stigla do istovetne oblasti u istočnoj Evropi.

Ovde možemo zastati da bi smo razmotrili dve stvari. Prva je ta da koristimo hronologiju Velikog Ciklusa koja je zasnovana na tunu, proročkoj godini. Da smo umesto njega koristili kalendar koji je zasnovan na fizičkoj godini, onda on ne bi sa tolikom tačnošću opisao doba u kojima su ove migracije sa istoka podađale Evropu. Vetrovi istorije stoga prate hronologiju koja je zasnovana na tunu. Kao drugo, trebalo bi da primetimo masivni karakter ovih silovitih kretanja. Carstvo koje je stvorio Džingis Kan i njegovi naslednici oko početka jedanaestog baktuna, ostavilo je trag na Rusiji i Aziji koji će trajati nekoliko vekova. Džingis Kan je (1995-e godine),  od strane New York Times-a, izabran i za Čoveka Milenijuma, i to verovatno ne zbog njegovog dobrog ponašanja, već zbog uticaja koji je carstvo koje je on stvorio imalo na istoriju. Mongolska Najezda je ujedinila prostor evroazijskog kontinenta, što je zauzvrat  omogućilo prebacivanje razno-raznih fenomena iz istočne Azije u Evropu, kao što su: barut, kompas, štampanje knjiga i kuga. Kako je baktun napredovao, stvari su počinjale da se kreću i u suprotnom smeru. Glavna stvar koju na ovom mestu valja uvideti jeste ta da kretanja koja se podudaraju sa smenama baktuna ne predstavljaju nikakva minorna događanja koja su „iskopana“ samo da bi dokazala teoriju. Mongolskom Najezdom stvoreno je najveće carstvo u ljudskoj istoriji, a pomeranja koja su usledila na počecima drugih promena baktuna imala su implikacije koje su identične po svom značaju.

Konačno na kraju, u ovom ubrzanom napredovanju kroz poslednje promene baktuna, stižemo i do početka baktuna 12. U Centralnoj Evropi ova promena baktuna označena je početkom Tridesetogodišnjeg Rata 1618-e godine, ratom koji je besneo između Katolika i Protestanata. Kao deo ovog scenarija, Švedska se pretvorila u glavnu evropsku silu. 1617-e godine, njen kralj Gustav Adolf  zauzeo je baltičku obalu Rusije, za čim je usledila teritorija današnje Latvije a potom i delovi Prusije (Pruske) od Poljske. Mala ekspanzija u zapadnom smeru je, takođe, evidentna kroz osnivanje kolonije u Severnoj Americi 1638-e godine. Tako da je i dvanaesti baktun započeo kretanjima sa središnjeg meridijana. Švedska država, čiji deo je u to vreme bila i Finska, je počela da igra odlučujuću ulogu u afirmisanju protestantske veroispovesti zbog njene intervencije tokom druge polovine Tridesetogodišnjeg Rata. Rezultat njenog savezništva sa Francuskim i Holandskim naporima za sticanje nezavisnosti od španske krune, bio je de fakto kolaps nemačko-rimskog carstva.

Istovremeno kad i švedska ekspanzija – koja je krenula direktno sa središnjeg meridijana, otpočela je britanska i holandska kolonizacija Severne Amerike, koja će kasnije pripremiti osnove za Sjedinjene Američke Države. Istodobno su se Sijuksi, Čejeni i Arapaho Indijanci pomerili na zapad ka Velikoj Ravnici i istisnuli narode koji su prethodno tamo živeli. Ekspanzija iz Evrope na istok krenula je takođe početkom dvanaestog baktuna, kada su Rusi, nakon što su vek ranije najurili Mongole, osnovali nekoliko gradova u Sibiru i 1639-e godine dosegli pacifički okean. Poslednja dva primera na poseban način ukazuju na to da su se, u to vreme, na velikim udaljenostima od Evrope dešavala kretanja koja su tekla od središnjeg meridijana.

Sumirajući različita pomeranja od i ka središnjem meridijanu planete u vremenima promena baktuna, otkriva nam prilično jasan obrazac, u kojem pokreti od središnjeg meridijana ka istoku i zapadu bivaju inicirani u okviru baktuna sa parnim brojevima, dok su pomeranja ka središnjem meridijanu sa istoka i zapada pokrenuta u baktunima sa neparnim brojevima. Gledište Maja, prema kojem različiti vremenski ciklusi, i različita korespondirajuća Nebesa, poseduju različite karakteristike – izražene kao da su njima vladala različita božanstva – sada počinje da ima smisla. Sudeći po obrascu nasilnih migracija, izgleda da su božanstva koja upravljaju baktunima sa parnim brojevima (njih 7) na neki način drugačija od onih koja upravljaju baktunima sa neparnim brojevima (njih 6).

Tridesetogodišnji Rat

Kao dodatak ovim kretnjama od i ka središnjem meridijanu u pravcu istoka i zapada, čini se da se istorija uz svaki novi parni baktun kreće ka severu, barem prema onome što se može videti u Severnoj Hemisferi. Na ovaj način se, sa južnih lokacija u Egiptu, Sumeriji i Kritu u vreme početka Velikog Ciklusa a tokom baktuna 6 i 8 – istorija kreće ka Grčkoj i Rimu, dok se prema Nemačkoj kreće tokom baktuna 10. U tipičnom smislu, Danska postaje velika sila tokom baktuna 10, dok Švedska, još dalje na severu, postaje sila na početku baktuna 12. Ovo pomeranje na sever u odnosu na gravitaciono središte istorije, dešava se paralelno i u drugim krajevima sveta. U Mezoamerici, ona se kretala od Čiapasa i Gvatemale tokom baktuna 8 i 9, prema Jukatanu tokom baktuna 10, prema Astecima u centralnom Meksiku tokom baktuna 11, i prema Severnoj Americi tokom baktuna 12.

Iako na ovom mestu nisu prikazani detalji, na istorije nacija, kao što su Engleska i Holandija koje su u potpunosti locirane zapadno od središnjeg meridijana, očito je u popriličnoj meri uticao ovaj talasasti obrazac, jer je fokus  njihovih interesovanja, u doba promena baktuna, varirao naizmenično između istoka i zapada.

Smene baktuna

Poglavlje 1: Piramida Kukulkan u Čičen-Ici

Posted in 1 with tags , , , on 30. novembra 2009. by Galaktički Leptir
Pernata Zmija Kecalkoatl (Kukulkan)

 

Od svih legendi pre-kolumbovske Amerike, legenda o Pernatoj Zmiji, koju su Asteci zvali Kecalkoatl a Maje Kukulkan, jedna je od najvažnijih i izgleda najteže razumljivijih, ali uz to i jedna od onih koja se najteže dovode u vezu sa modernim čovekom. Mi čak ne znamo ni kako da je (ili to) opišemo. Da li je Pernata Zmija mit, kult, religija, legenda, osoba, mentalni kompleks, božanstvo, Bog ili šta je već? Sve što možemo reći je to da u nekim od najvećih gradova-hramova drevnog Meksika, na primer Teotihuakanu u okolini današnjeg Meksiko Siti-ja i Čičen-Ici na severnom poluostrvu Jukatan, na svakom koraku nalazimo potvrde o postojanju Pernate Zmije. U Čičen-Ici nailazimo na zmije koje leže u travi, nalaze se i na slikama na zidovima, a na mnoge načine se nalaze i na njihovoj centralnoj piramidi, piramidi Kukulkan. I u Teotihuakanu takođe postoji predivan i značajan hram Kecalkoatla. Uprkos tome, stari narodi nam nisu ostavili nikakav vodič sa objašnjenjem: „Pernata Zmija je . . .“ Sve u svemu, njeno postojanje je bilo toliko očito ljudima drevne Srednje Amerike, da oni nisu videli nikakav razlog zbog kojeg bi bilo kome takvo objašnjenje bilo potrebno.

 

Zalazak Sunca na prolećnu ravnodnevnicu nad piramidom Kukulkana u Čičen-Ici

 

Mapa Srednje Amerike sa današnjim granicama

 

Mapa oblasti naseljenih Majama

Ali danas nam takvo objašnjenje izgleda nije ni potrebno. Ponekad „kult“ Kecalkoatla prkosi našem razumevanju. Čak i slučajni posetilac ne može da se otrgne utisku da je napredak kulture Maja kroz njihovu arhitekturu i umetnost očigledan, ili je pak istaknut u njihovom sistemu kalendara, astronomiji i matematici. Zašto je onda ova napredna kultura obožavala zmiju, zmiju koja nas je, usput, mnogo puta ismevala? Isto tako izgleda i da fenomen Kecalkoatla ne liči na druge bogove Maja, koji se pojavljuju uglavnom kao deformisani ljudi sa čudnim izgledom. On (Kecalkoatl) izgleda u većoj meri predstavlja natprirodno božanstvo nego što to čine ostali bogovi Maja. Kod Kecalkoatla postoji nešto što ga čini posebnim.

Prolećna ravnodnevnica je veoma poseban događaj za piramidu Kukulkana u Čičen-Ici. Svake godine u ovo vreme, nekih 60.000 hodočasnika iz mnogih krajeva sveta posećuju Čičen-Icu. To se dešava iz razloga što je baš na ovaj dan, i u mnogo manjoj meri na okolne dane, moguće gledati silazak Kukulkana niz jedno od stepeništa na piramidi. Ono što se obelodanjuje na ovaj dan jeste način na koji su sedam trouglova projektovani na stepenište sa ciljem stvaranja pojave zmijske krljušti, čija glava je kip na dnu stepeništa piramide.

Sa ovim fenomenom sam već bio upoznat nekoliko puta, ali pre nego što sam ga zaista i video, bilo mi je teško da razumem u kolikoj meri je zaista veličanstven. Da je bio deo Starog Sveta, stari Grci bi ga sigurno ubrajali među 7 svetskih čuda. Način na koji je piramida Kukulkana pozicionirana i izgrađena da bi proizvela ovaj efekat je zaista zapanjujući. Kad bih sam pokušao da napravim ovakvu piramidu, pojma ne bi imao odakle da počnem. Čak i kad bi znao, nesavladiv zadatak bi i dalje predstavljalo matematičko planiranje njenog dizajna, i to tako da sedam trouglova svetla prošaranih sa 6 trouglastih senki budu projektovani na stepeništu samo na dan prolećne ravnodnevnice. Čitava građevina svedoči o rezonansi sa kosmosom koja je u mnogome superiornija od naše.

„Šta je poruka ove projekcije?“ mogli bi smo se upitati. Piramida Kukulkana predstavlja zadnji veliki građevinski poduhvat koji su izvele drevne Maje, i stoga je moguće da prenosi jednu kritičnu poruku. Ukoliko su želele da daju poslednji trijumfalni izraz svoje kulture, tada im je bilo vreme da to i učine. Možda je onda ovo bila poruka koja je služila kako za obrazovanje njihovih savremenika, tako i za razumevanje budućih naraštaja. Oni su znali da će se njihova era na neki način ponoviti, i stoga su osmislili kalendar koji će opisati ovaj ponavljajući vremenski obrazac. Uprkos njihovom velikom interesovanju za praćenje vremena i pedantnom zapisivanju datuma na stelama, Maje su u suštini bezvremene. Ono što su učinili za njihovu sadašnjicu, činili su i za budućnost.

Čičen-Ica je ono što arheolozi zovu tihi grad. To znači da nasuprot ranijim gradovima Maja na jugu, koji su iznenada napušteni oko 800-e godine nove ere, ne postoji puno natpisa koji bi nam govorili o ceremonijama koje su izvodili šamanski kraljevi za vreme smena kalendarskih ciklusa, ili nečega sličnog. Umesto toga, u Čičen-Ici arhitektura je ta koja govori i čovek mora biti otvoren da bi čuo građevine kako govore. A piramida Kukulkana sadrži mnoštvo obrazovnog materijala. Prost primer je taj da kada saberemo broj stepenika na sva četiri stepeništa (4×91) i iskombinujemo ga sa gornjim nivoom, dobijamo broj dana u godini. Važnija ezoterična poruka bila bi to da je piramida građena u hijerarhijskom maniru, sa devet terasa koje simbolizuju Devet Podzemnih Svetova za koje su Maje verovale da obrazuju ovu kreaciju.

Ali hajde da se vratimo na Kecalkoatla (u nastavku ću koristiti raširenije astečko ime za Pernatu Zmiju Kukulkan). Sve standardne knjige o meksičkoj kulturi ponavljaju istovetne opise Kecalkoatla kao da kopiraju jedna drugu: Ime Kecalkoatl izvedeno je od predivne ptice Kecal, nacionalnog simbola Gvatemale, i koatla što u prevodu znači „zmija“. Ime Kecalkoatl znači i „Plemeniti Blizanac“, pošto je imao i večitog rivala, tajanstvenog blizanca Tezkatlipoku, obožavanog od strane moćnih sveštenika koji su bili u sukobu sa onima koji su obožavali Kecalkoatla. Kecalkoatl je predstavljao božanstvo koje se preoblikovalo u planetu Veneru, i u prastara vremena bilo je poštovano širom Srednje Amerike. Bio je i bog vetra, i smatran je jednom od prvih kreacija Stvoriteljevog dualiteta. Doprineo je i stvaranju svesnog univerzuma a u posebnoj meri i stvaranju kulture, umetnosti, nauke i kalendara.

Kecalkoatl ponekad uzima i ljudski oblik. Jednom prilikom se inkarnirao u gradu Tula, glavnom gradu Tolteka u severnom Meksiku, gde je kao bog-kralj vladao od 947 do 999 godine godine nove ere (neki izvori govore i malčice duže) pod imenom Ce Akatl Tipilcin, visoki sveštenik. Pošto je ovaj bog-kralj pokušao da ubedi svoj narod da prestane sa praksom prinošenja ljudskih žrtava, prognan je iz grada od strane poštovalaca Tezkatlipoke. Potom je isčezao i ukrcao se na splav sačinjen od zmija na obali meksičkog zaliva, i nestao na istoku. Prema alternativnoj verziji, otišao je ka poluostrvu Jukatan i gradu Čičen-Ici, gde je duhovno ojačao i vladao mnogo godina. Međutim, pre napuštanja svoje rodne Tule, on se zakleo da će se vratiti na dan Ce Akatl u godini Ce Akatl prema toltečko-astečkom kalendaru, po čemu je i dobio ime. Kao dodatak ovim legendama, postoje i one koje govore o bradatom čoveku svetle puti koji je u dalekoj prošlosti podučavao ljude širom Srednje Amerike. Legenda kaže da će ovaj čovek (po svom povratku) zabosti simetrični (izbalansirani) krst u tlo.

Kada je Hernan Kortzes, španski osvajač, po dolasku u Meksiko zabio krst u tlo na Veliki Petak 1519-e godine, iskrcao se pored mesta sa kojeg je Tipilcin otišao, u blizini današnjeg Verakruza. To se prema astečkom kalendaru dogodilo u godini Ce Akatl (Jedan Trska) i na dan Ce Akatla. Ubrzo posle toga moćni astečki vladar Montezuma Drugi, koji je mogao da podigne vojsku od 100.000 ljudi, saznaje za dolazak bradatih pridošlica bele puti. Makar ispočetka, Montezuma je verovao da Hernan Kortez predstavlja Kecalkoatla koji se vratio, i bojao se da bi njegovom svetu sada mogao doći kraj. Ipak, iz razloga što krst koji je Kortez zabio u Verakruzu nije bio simetričnog oblika, neki meštani su zaključili da Kortez nije bio Kecalkoatl, nego varalica.

U naredne dve godine Kortezova vojska od 350 konkvistadora i 16 konja zajedno sa njihovim domaćim izdajnicima, dovela je do strmoglave propasti velikog astečkog carstva. Kortez je pritom preduzimao mnoge brutalnosti i očigledno je bio vođen uglavnom svojom žudnjom za zlatom i željom da bude prihvaćen od strane španske kraljevske krune, i izgleda da se danas sve strane slažu da Hernan Kortez nije predstavljao Kecalkoatla. Ipak, čovek bi se mogao zapitati zbog čega se moćni vladar Montezuma uznemirio čuvši za dolazak ove male družine. Možda je negde u sebi osećao da su njegovi ljudi delali na načine na koje se to od njih nije očekivalo, delom i zbog toga što su ljudska bića prinosili kao žrtvu. Ca Akatl Tipilzin, bog-kralj i inkarnacija Kecalkoatla, se suprostavljao ovakvom žrtvovanju ljudi, i ovde nailazimo na paralelu sa Isusom Hristom, koji je propovedao prestanak svih prinošenja žrtvi. Ova i mnoge druge paralele između Isusa Hrista i Kecalkoatla, su dovele određene ljude do zaključka da su Hristi i Kecalkoatl po svojoj prirodi zaista istovetni.

Mada nepoznato većem delu sveta, ove priče i njihove varijacije i dalje igraju veoma važnu ulogu u duhovnom nasleđu svih meksikanaca. One, na neki način, omogućavaju meksikancima da ispitaju svoje izmešano indijansko i špansko nasleđe, i da prihvate breme svog porekla. Ipak, danas skoro niko ne zna ko je zapravo bio Kecalkoatl, iako se pojavio u sam osvit srednje-američke civilizacije i za milione ljudi predstavljao predmet obožavanja koje je trajalo bar hiljadu godina. Kroz upoznavanje sa ovim legendama međutim, trebalo bi da budemo svesni da svi opisi Kecalkoatla kao ljudskog bića datiraju iz kasnijih astečko-majanskih zapisa iz 16-og veka, i da su ih ponekad pisali sami Španci. Svi izveštaji iz klasičnog (200-900 godina nove ere) i post-klasičnog perioda (900-1200 godina nove ere) Kecalkoatla opisuju kao božanski princip a ne kao ljudsko biće. Svuda po hramovima u Teotihuakanu i Čičen-Ici vidimo dokaze o prisustvu ovog principa, i jedini simbol obožavanja u Starom Svetu koji bi se po važnosti mogao uporediti sa Kecalkoatlom u Novom Svetu jeste Krst. I možda bi, ukoliko su Kecalkoatl i Krst jedno te isto, o Hristovom povratku mogli nešto naučiti iz povratka Kecalkoatla. Nakon svega, drevni ljudi Srednje Amerike su posedovali mnogo razvijeniji osećaj za proročanstva, nego što ga ima većina nas u današnje vreme. Maje su imale posebno napredan kalendar, koji su koristile kao okvir za svoja proročanstva; koji im je navodno dala Pernata Zmija. Stoga bi, u razmatranju povratka Hristove svesnosti, kalendar Maja bi mogao biti dobro mesto za početak.

Tun Kao Ključni Kalendarski Period Vremena (treći deo)

Posted in 1 with tags , , , on 24. novembra 2009. by Galaktički Leptir

Danas poznajemo barem tri značajne uloge koje je kalendarski sistem zasnovan na tunu igrao među drevnim Majama. Prva od njih bila je ta da je tun smatran proročkom godinom. Stoga bi se na dan započinjanja novog tuna (umesto 365-odnevnog haaba) sveštenici Maja okupljali, palili tamjan i čistili svete knjige devičanskom vodom a potom i čitali iz njih. Pomenute knjige bile su Knjige Chilam Balam (Jaguar Prorok), koje su sadržale informaciju o kalendaru i beležile prošlost njihovih raznih gradova i sela. Jedan od sveštenika bi čitao iz svetih knjiga, održao govor o proročanstvima i predlagao rešenja ukoliko bi izgledalo da se bliže kobna vremena. Ovo nam puno govori o tome kako su Maje sagledavale tun. Pokazuje nam i da su smatrali da bi proučavanje prošlosti  moglo podržati njihova proročanstva i baš se zbog ovog razloga svaki grad brinuo o tome da njegova prošlost ostane sačuvana. To nam takođe govori i da su proročanstva Maja bila zasnovana na tunima ili katunima, koji su bili viđeni kao delovi ‘era’ sa dužim trajanjem. U Knjigama Chilam Balam, proročanstva su u kontinuitetu bila zasnovana na tunu i katunu, a nikada na astronomskoj godini.

Drugo, smene katuna bile su najvažniji periodi za ceremonije koje su slavile klasične Maje (oko 200-te do 900-te godine nove ere), kada bi njihovi božanski šamanski kraljevi, zvani ahauobi, izvodili rituale na piramidama. Ovi šamanski kraljevi bi, na vrhovima piramida, prinosili sopstvenu krv na žrtvu i u stanju transa bi, verovatno delimično izazvanog pomoću psihodeličnih gljiva, stupali u kontakt sa Vizijom Zmije zarad orijentacije u nastupajućem katunu. Mnogi oltari, piramide i građevine bivale su posvećivane na počecima novih katuna.

Ovi vladari bi takođe simbolično posvećivali i stele da bi slavili prolazak određenog broja katuna od početka njihove vladavine ili dana njihovog rođenja. Stoga bi slavili rođendane koji su bili zasnovani na broju 360-dnevnih godina koje su proticale tokom njihovih života. Ovo je očigledno drugačije od onoga što radimo danas, kad datume naših rođenja zasnivamo na fizičkoj umesto na duhovnoj godini. Rođendani bi na primer, kao i svi ostali datumi, bivali zapisivani u formatu 9.18.2.5.17 3 Kaban 0 Pop, što je bio dan kad je kopanski vladar Yax-Pac slavio prvih trideset tunova svog života, svoj trideseti duhovni rođendan. Ovaj format znači da je 9 baktuna, 18 katuna, 2 tuna, 5 uinala i 17 kinova proteklo od početka Velikog Brojanja, dugoročne hronologije koju su koristile drevne Maje. Pomenuti rođendan se izvanredno poklapa sa danom 3 Kaban u okviru tzolkin brojanja, kao i sa danom 0 Pop koji predstavlja prvi dan haaba (baš na koji pada njegov spiritualni rođendan).

Pošto su ovakve ceremonije, na velikoj većini građevina i stela koje potiču iz klasičnog perioda kulture Maja, označene datumima, to je, barem kad je hronologija u pitanju, posao arheologa u velikoj meri učinilo lakšim. Drevne Maje su stavljale veliki naglasak na vreme kad bi se nešto dogodilo ili kada bi građevina bivala posvećivana, i to do te mere da bi označavanje specifičnog datuma bio glavni razlog za posvećivanje građevine. Maje su živele u univerzumu svetoga vremena.

 

Hram Maja u Kopanu

Treća uloga koju je godina od 360 dana imala za Maje, kao što je već napomenuto, bila je u utemeljivanju njihove hronologije, Velikog Brojanja, koje su koristili za beleženje dugih vremenskih perioda. Veliko Brojanje, ono što su Maje nazivale „erom“, sastojalo se od 13 baktuna = 13×400 tunova = 5200 tunova, i ono iznosi oko 5125 solarnih godina. Ovakvo brojanje započeto je 11-og Avgusta 3114 godine pre nove ere, i stoga će prestati nakon 5200×360 = 1.872.000 dana, dana 21. 12. 2012. Ideja koju su Maje imale o „eri“ je stoga drugačija od predstave koju su, na primer, imali ljudi u Starom Svetu koja je bila zasnovana na pomeranju (precesiji) Sunčeve ose. Umesto toga, era je predstavljala ciklus stvaranja, koji je na kraju krajeva, bio zasnovan na proročkoj godini od 360 dana odnosno tunu, te ću u period od 13 baktuna, odnosno 400 tunova, u nastavku tumačiti kao Veliki Ciklus.

Modernog čoveka, po svoj prilici, više od bilo čega drugog u vezi sa kalendarskim sistemom Maja fascinira 2012 godina, pošto sama činjenica da se kalendar završava predstavlja odlučujući raskid sa našim aktuelnim konceptom vremena koji je u svojoj biti linearan. 2012-a godina, ponekad brkana sa 2011-om ili 2013-om, je iz tog razloga u sadašnjoj deceniji pominjana u brojnim New Age knjigama kao godina koja označava doba korenitih promena u duhovnoj evoluciji ove planete. Stoga je potrebno znati da ova godina svoj izvor nalazi u takozvanom Velikom Brojanju, hronologiji koje su se Maje držale otprilike hiljadu godina, i jedini način da ustanovimo da li u realnosti ima bilo kakve osnove za nagoveštaj da 2012-a godina ima posebnu važnost, očigledno je da proučavamo stvarnost koja leži ispod Velikog Brojanja.

Stela vladara 18-Zec

Zmija vizije

Da bi stimulisali napor da razumete Veliko Brojanje, trajanje 13 baktuna (13 perioda od po 394 solarne godine) velikog ciklusa su izložene na slici ispod.

 

Trajanje baktuna velikog ciklusa

U pokušaju da rastumačimo značenja ovih različitih baktuna trebalo bi da budemo svesni da je, prema gledištu Maja, posebna božja sila, ili božanstvo, dominiralo svakim periodom vremena. Ovo božanstvo bi, od prvog dana njegovog službovanja, takozvanog dana nameštenja, bilo viđeno kao vladar tog perioda. Stoga bi se, na dan novog nameštenja novoga božanstva, sveštenici Maja okupili da bi ustanovili, procenjujući knjige kalendara i istorijskih zapisa svojih sela, šta bi njihov narod mogao da očekuje u nastupajućem tunu. Procedura je u svojoj suštini ista kao i ona koja će uslediti u ovom blogu, uz značajnu razliku da danas na našem raspolaganju imamo istorijske zapise čitave planete, umesto jednog malenog grada Maja. Koristeći akumulirano znanje istorijskih istraživanja, pokušaćemo da razumemo koje su to energije dominirale svakim od ovih 13 vremenskih perioda, ovih 13 baktuna velikog ciklusa, da bi istražili osnove hronologije koju su koristile Klasične Maje. Za početak je potrebno da provedemo nekoliko trenutaka kako bi razmislili o mogućem istorijskom značaju koji imaju različite godine i ere, predstavljene na tabeli gore.

 

Tun Kao Ključni Kalendarski Period Vremena (drugi deo)

Posted in 1 with tags , , on 23. oktobra 2009. by Galaktički Leptir

ROBBbinsonsw12777-1

Ovakav božanski kalendar bi na određenim mestima bivao dopunjen dodatnim danima da bi se prilagodio poljoprivrednim godinama. Godina od 360 dana takođe je bila poznata i iz drevnog skandinavskog merenja vremena, a mi je na neki način vidimo odslikanu u krugu od 360 stepeni koji potiče iz sumerske civilizacije. Sličan pristup su koristili astrolozi koji su eliptičnu putanju Zemlje oko Sunca u trajanju od godine dana pretvorili u krug podeljen na 360 stepeni. U Knjizi Otkrovenja (12:6 i 12:14) takođe postoji referenca u odnosu na 360-odnevni kalendar koji je smatran za ‘vreme’. Iz svega ovoga možemo zaključiti da je godina od 360 dana korišćena nezavisno u okviru nekoliko različitih kultura a posebice u duhovnim kontekstima odvojenim od poljoprivredne godine. Tibetanci su napravili možda najoriginalniji pokušaj hvatanja u koštac sa neskladom između 360-odnevnih i 365-odnevnih godina, u čemu su isto tako koristili koncept svetog dana, 365/360=24.33 sata, što je malčice duže od fizičkog dana. Stoga bi se fizička godina sastojala od 360 tako podešenih dana. Ovo možda nije preporučljivo, ali ilustruje kako su ljudi u izrazito duhovnim kulturama tragali za razrešenjem tenzije između godine od 360 i 365 dana, na šta smo mi koji danas živimo postali skoro u potpunosti nesvesni. Međutim, ljudska odojčad izgleda da traži identično rešenje. Proučavanje obavljeno na bebama ispod tri meseca starosti ukazuje da njihov prosečni dnevni ritam iznosi 24.33 sata.

Stoga je možda neka značajna Istina, koje su drevne civilizacije bile svesne, sakrivena iza korišćenja 360-odnevne godine jer su, nakon svega, sve one bile svesne da je trajanje astronomske godine bilo nešto duže. Da bi pronašli ovu istinu i uvide o svetu koji su bili na njoj zasnovani, ponovo ćemo pretraživati i to posebno kalendar klasičnih Maja, koji se na našoj planeti ističe po svojoj naprednosti i tačnosti. Ista ta svesnost, koja je razvila ovaj kalendarski sistem (vezan za astronomsku godinu od 365 dana) – takozvana Zapadna svesnost, koji bi drevne Maje nazvale baktun-ima 8 i 9 (otprilike prvih 800 godina nove ere) – predstavlja deo kolektivne svesti čovečanstva koja je dugo vremena bila izgubljena. Verujem da baš ovo saznanje predstavlja deo slagalice koji nedostaje i koje će nam omogućiti da nanovo iskreiramo čitav pogled na svet. Ono što u suštini sugerišem je da kalendari zasnovani na tun-u opisuju procese koji objašnjavaju zašto stvari evoluiraju, kao i to da je ovaj proces evolucije utvrđen preko veoma striktnog vremenskog plana za realizaciju Božijeg nauma u okviru ove kreacije.

Tun Kao Ključni Kalendarski Period Vremena (prvi deo)

Posted in 1 with tags , , on 15. oktobra 2009. by Galaktički Leptir

Centralna jedinica u ovoj tabeli je tun, koji je podeljen na 18 uinal-a od kojih je svaki po 20 dana, odnosno tun se sastoji od 360 dana, koje su Maje nazivale kin(ovi). Kao dodatak ovim osnovnim jedinicama vremena, postojale su i jedinice-umnošci tun-a, poput katun-a, koji je sačinjen od 20 tunova, to jest, 20 ‘godina’ po 360 dana, odnosno 19.7 solarnih godina. 20 takvih katun-a bi potom sačinjavali baktun, a jednačina je glasila 20 x 20 = 202 = 400 tun-ova, koji sa svojim daljim nizanjem generišu jedinice vremena čije je trajanje svakim narednim korakom 20 puta duže od prethodnog. Na prvi pogled, duži periodi vremena generisani na ovakav način mogli bi se učiniti neobjašnjivo velikima. Mogli bi se zapitati zbog čega su Maje nadevale imena vremenskim periodima od oko milijardu godina, dok današnja osoba razmišlja u vremenskom okviru od svega nekoliko decenija.

Uprkos istaknutoj ulozi koju je tun imao kod Klasičnih Maja, ona je u velikoj meri bila ignorisana za vreme nedavnih pokušaja obnavljanja njihovog kalendarskog sistema. Ovo se možda desilo delimično zbog činjenice da on (tun) nije saobrazan fizičkom ciklusu, a delimično i zbog toga što je bio izgubljen i za tradiciju današnjih Maja koje su se, zajedno sa nama preostalima, u sve većem broju prebacivale na astronomske cikluse.

Maje, međutim, nisu bile jedine koje su, među narodima starog veka, sledile godinu od 360 dana. Tako su, na primer, radile i Inke. U suštini, prema kalendarima koji datiraju iz starina, izgleda da je korišćenje godine koja je trajala 360 dana pre bilo pravilo nego izuzetak. Egipatski faraoni su, na primer, računali 360-dnevnu godinu nakon kojih bi usledili “pet dana u godini” tokom kojih su bogovi bili rođeni. Ovo budi sećanje na Maje i Asteke, koji su na sličan način mislili da su bogovi nestali tokom petodnevnog uayaeb-a. Čak štaviše, najraniji sveti zapisi kod Hindu naroda, Vede, daju nam informaciju o kalendaru od 12 meseci od kojih svaki ima po 30 dana, dok su Kinezi sledili 360-odnevnu božansku godinu koja se sastojala od 6 jedinica, od kojih je svaka bila po 60 dana.

CB054961

Kalendari i Za Koje Svrhe Su Korišćeni (drugi deo)

Posted in 1 with tags , , on 12. oktobra 2009. by Galaktički Leptir

Hajde da bacimo pogled na ono za čega kalendari mogu biti korišćeni kao i kako možemo da ih razvrstamo. Kalendari koje danas skoro svi koriste zasnivaju se na gledištu prema kom je vreme primarno fizički fenomen. Ovakvo gledište podržavano je upravo istovetnim načinima koji se danas upotrebljavaju za merenje vremena. Mada je danas svega nekolicina ljudi sposobna da opiše ono što vreme zaista predstavlja, svi se mi naizgled slažemo o tome na koji način merimo neki vremenski period, a to je brojenjem cikličnih pokreta u odnosu na koje se ono (vreme) odnosi. Primeri takvih pokreta (i jedinica vremena) su Zemljina rotacija oko svoje ose (dan), Zemljina rotacija oko Sunca (solarna godina), okretanje Meseca oko Zemlje (mesec) ili mehaničke kazaljke u satovima (koriste se za sekunde).

Interesovanje za fizičke cikluse, a posebno za solarnu godinu, mogu izgledati prirodno pošto oni (ciklusi) određuju i poljoprivrednu godinu. Zbog toga su farmerima, da bi znali u kom periodu godine da zasade useve, i zbog planiranja njihovih poslova u skladu sa smenom godišnjih doba, bili potrebni kalendari koji su zasnovani na solarnoj godini. Stoga je, hiljadama godina, čovečanstvo znalo za solarnu godinu i to da ona iznosi oko 365.25 dana. U Evropi je, na primer, kalendar sa preskokom svake četvrte godine, julijanski kalendar, korišćen za merenje vremena sve dok nije postalo očigledno da kasni u odnosu na fizičku godinu. Kasnio je zbog nesklada između godine koja sadrži 365.25 dana, koja je korišćena u ovom kalendaru i tačne vrednosti astronomske godine, 365.2422 dana. Da bi to ispravio, Papa Gregor XIII je 1582-e godine odlučio da zameni julijanski kalendar sa onim koji bi, kroz  izostavljanje preskakanja dana nakon prolaska nekoliko vekova, preciznije pratio astronomsku godinu. Ovaj kalendar je kasnije dobio i njegovo ime. Uvođenje gregorijanskog kalendara, koji je u današnjem svetu dominantan, je još više osnažilo ideju da kalendari služe za olakšavanje merenja vremena time što se što tačnije pridržavaju astronomske godine.

Maje su, kao i svi narodi koji su živeli od poljoprivrede, koristile kalendar za poljopivrednu godinu, solarnu godinu, za ciklus koji su nazivali haab. Ovaj kalendar se sastojao iz osamnaest 20-odnevnih perioda nazvanih uinali, iza kojih je sledio “period čekanja” od 5 dana nazvan vayeb, za kojeg je rečeno da se bogovi u to vreme odmaraju (18 x 20 + 5 = 365). Haab je stoga drugačiji od kalendara u većini drugih delova sveta, koji su obično zasnovani na mesecima koji traju oko 30 dana. Moje mišljenje je, međutim, da je veoma upitno da li kalendar haab, koji je poput gregorijanskog kalendara zasnovan na astronomskoj godini, ima bilo šta što bi doprinelo današnjem svetu. Stvari ne postaju istinite samo zato što su ih Maje izrekle.

Tako da smo, uprkos činjenici da je svega nekolicini ljudi, makar u industrijalizovanom delu sveta, potreban kalendar da im kaže kada da seju a kad da žanju, i dalje zaglavljeni sa kalendarima koji su zasnovani na fizičkoj godini. U novijoj istoriji, originalna svrha i sveto znamenje Anno Domini (leta gospodnjeg) je kroz gregorijanski kalendar takođe umnogome izgubljeno. Umesto toga, ovaj kalendar je pretvoren u konvenciju pomoću koje točkovi industrije mogu nesputano da se okreću i da omogućavaju ljudima širom planete koordinaciju njihovih ekonomskih aktivnosti. Iako se i dalje koristi za održavanje nekih religijskih festivala, koordinacija ekonomskih aktivnosti – isporuka, plaćanja, rokova prozvodnje – je postala glavnom svrhom sistema kalendara koje danas koristimo. Ljudi ga svakodnevno koriste pri plaćanju svojih računa i sl.

Stoga je moguće da je nešto izgubljeno u našem procesu prilagođavanja fizičkim kalendarima. Sam broj kalendara koje su drevne Maje koristile, međutim, svedoči o bogatstvu koje nije ograničeno samo na fizičko, i to je ono u čemu ćemo možda pronaći kalendar za budućnost. Sa tim na umu, mogu da pomislim na makar tri različite vrste kalendara koje su koristile drevne Maje. Jedan od njih bio je astronomski (haab od 365 dana, Venerin ciklus od 584 dana, Marsov ciklus od 780 dana i mesečev ciklus, koji traju naizmenično 29 i 30 dana), i drugi koji je astrološki (13 x 28 + 1 dan). Treća i najinteresantnija vrsta je, međutim, predstavljena kalendarima poput onog za 360-odnevnu proročku godinu nazvanog tun i 260-odnevnog svetog kalendara nazvanog tzolkin, koji nisu zasnovani na fizičkim fenomenima. Pošto je misao o vremenu kao o nečemu što je zasnovano na fizičkim fenomenima toliko ukorenjena u nama, kalendari koji najviše zbunjuju naše umove su baš oni koji su zasnovani na tunu i tzolkinu. U ovom blogu ću se skoro u potpunosti fokusirati na sistem kalendara koji je zasnovan na tunu, sistemu koji je u periodu Klasičnih Maja igrao preovlađujuću ulogu. Drugi ne-fizički kalendar, tzolkin, koji zapravo i nije vremenski ciklus, biće diskutovan u dodatku ovog bloga, kao i u drugom blogu vezanom za kalendar Maja. Verujem da kroz proučavanje i korišćenje kalendarskog sistema zasnovanog na tunu možemo razviti svesnu pažnju, meta-svesnost, koja će nam omogućiti da razumemo faktore koji utemeljuju evoluciju svesnosti. Tun je aparat pomoću kojeg je moguće da se vratimo u božansko vreme, vreme kojim upravljaju frekvencije nevidljivog univerzuma.

Trebalo bi da primetimo postojanje veoma direktne veze između današnje materijalističke filozofije i linearnog/cikličnog koncepta vremena koje obrazuje naš sadašnji kalendar. Jer ukoliko budemo zasnivali naše načine za merenja vremena na brojanju kružnih pokreta fizičkih objekata, uskoro ćemo prigrliti linearni koncept vremena. Pet mesečevih ciklusa se, drugim rečima rečeno, uskoro pretvaraju u broj 5 na linearnoj skali. Stoga se, iz razloga što je naš koncept vremena linearan/cikličan, i zasnovan na iluziji beskonačnog ponavljanja identičnih ciklusa, on ne može prilagoditi fenomenu evolucije ili kreacije. Nerazdvojiva od našeg linearnog pogleda na vreme jeste predstava o vremenu kao beskonačnom ponavljanju ciklusa bez ikakvog početka ili kraja. Sa takvom linearnom perspektivom vremena izgledalo je da čovečanstvo ne ide u nikakvom posebnom smeru, a život je izgledao kao da nema nikakvog smisla, sa svim posledicama koje takav stav ima na ambijent koji predstavlja naša planeta.

Ovaj linearni/ciklični pogled na vreme koji je ukodiran u naše kalendare se zato savršeno poklapa sa materijalističkim mišljenjem da ne postoji Bog, i da ovaj univerzum ne evoluira u skladu sa božijim planom ili kreacijom. Sa ciljem pronalaženja staze ka duhovnim procesima evolucije univerzuma, potrebno je da zamenimo materijalistički/linearni/ciklični pogled na vreme, sa periodima stvaranja zasnovanim na kalendaru Maja po imenu tun.